Anonimhane

Nisan 2016’da yayımlanan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereği…

İlgili kanun gereği kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin verileri işledikten sonra veya üçüncü taraflar ile paylaşırken anonimleştirmesi gerekmektedir. Anonim hale getirme, kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Adalet Komisyonu Raporu‘nda da ifade edildiği üzere, verileri alanların, kişisel verilerin işlenmesi için Kanunun 5. ve 6. maddelerinde öngörülen şartları yerine getirmeleri ve bu kapsamda özel nitelikli veriler yönünden yeterli önlem almaları da gerekmektedir.