Compare SAV

Compare SAV ile çift veri girişi yapılmış SPSS veritabanlarının kontrolü yapılarak final veritabanı oluşturan Windows tabanlı bir yazılımdır. Yazılım ile, kaynak dokümandan kontrol edilerek, birinci giriş veya ikinci girişteki kayıt seçilir veya yeni bir değerin girişi yapılır. Her bir operatöre göre veri giriş hataları istatistikleri ve yapılan tüm değişiklikler dokümante edilir ve raporlanır.

İki veritabanı program ile açılır. İki veritabanında değişken ve kayıt sayılarının aynı olması gerekmektedir.
Program tüm verileri gözden geçirir ve hataları raporlar.
Veri kontrolorü program ile 1. veya 2. girişin ne olduğunu görür, bu iki veriyi veya yeni bir veri sisteme kaydedebilir.
Program tarafından final veritabanı oluşturulur.
Yapılan tüm değişiklikler ve veritabanları arasında farklar raporlanır.