e-BGOF

Bir Araştrma tarafından Türkiye’nin ilk ve tek E-BGOF uygulaması geliştirilmektedir.

Sağlık araştırmalarında Türkiye’deki mevzuata göre destekleyici nitelikte olan elektronik bilgilendirilmiş gönüllü oluru, çalışmaya katılaması planlanan hastalara, hastanede veya evlerinde çalışma ile ilgili bilgileri izlemelerini ve onay süreçlerinin yürütülmesini takip etmektedir.

e-BGOF içeriği yazılı BGOF ile uyumlu olarak hazırlanır.
Seçilen prodüksiyon yöntemine göre e-BGOF hazırlanır ve testleri gerçekleştirilir.
Etik kurul ve TİTCK onayları alınır. Gerekirse revizyonlar yapılır.
E-BGOF Sistemi ile çalışma entegrasyonu yapılarak, E-BGOF’u onaylayan gönüllüler yazılı bilgilendirimiş gönüllü olur fomunu da imzalar ve merkez dosyasına eklenir.