Epidemiyolojik Araştırmalar

1-Gözlemsel Araştırmalar

  • Tanımlayıcı ( Deskriptif ) Araştırmalar
  • Çözümleyici ( Analitik ) Araştırmalar

2-Deneysel Araştırmalar

  • Klinik Araştırmalar
  • Saha Araştırmaları
  • Toplum Taramaları