Eğitim Programları

Veri Yönetimi ile ilgili tüm yasal mevzuata uygun danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.

6698 sayılı KVKK Hakkında Bilgilendirme ve mevzuata muhalefet unsurlarının gerçek ve tüzel kişiler nezninde düzenlenmesinin yapılması.

6698 sayılı KVKK ile uyumluluk süreçlerinin gerçek ve tüzel kişiler için tamamlanması hizmetleri.